Gå direkt till textinnehåll

Veronica Vicente

Mitt stora forskningsintresse är patietnstyrningsprocesser och presitionsmedicin  inom prehospital akutsjukvård.

Veronica har arbetat som sjuksköterska sedan 1992, då hon tog examen vid Röda Korsets sjuksköterskeutbildning i Stockholm. Sedan sin sjuksköterskeexamen har hon hunnit ta specialistsjuksköterskeexamen inom områdena smärta och ambulans, barn och anestesi. I januari 2013 disputerade hon med sin prehospitala forskning om geriatrisk patientstyrning och blev docent 2020.

Människor har alltid stått i centrum för Veronica. Efter nio år på barnintensiven, barnanestesin och neonatalkliniken på Astrid Lindgrens barnsjukhus, började hon som ambulanssjuksköterska och forsknings- och utvecklingssköterska på AISAB för att senare tillträda som chef för enheten för forskning, utveckling, utbildning och innovation.

– Jag tycker om att hjälpa människor, säger Veronica, sen är jag nyfiken av naturen och vill hitta svar. Att jag har en fot i ambulanssjukvården och har arbetat som ambulanssjuksköterska och förstår hur det är att jobba på fältet är en styrka i min forskning, konstaterar hon.

Veronica är ett bra exempel på hur viktig kompetensen inom sjukvården är för att utveckla nya metoder som kan hjälpa medarbetarna i deras praktiska arbete för att hela tiden förbättra patientomhändertagandet. Hon är också ett bra exempel på de möjligheter som finns till vidareutbildning för medarbetare inom AISAB.

Rätt patient till rätt plats

Tidigare transporterades merparten av alla patienter med ambulans till akutmottagningen oavsett hur allvarliga deras skador var. En del av de här transporterna involverar äldre personer (65+) med lätta eller kroniska sjukdomstillstånd. Beroende på hur de mår så kan få komma till specialistsjukvård direkt istället för att hamna på en akutmottagning.

Veronicas avhandling bygger på projektet Gepard – Geriatriska (äldre) patienters rätt till adekvat destination. Avhandlingen skapade en modell och ett bedömningsinstrument som hjälper ambulanspersonal att styra patienter till rätt vårdnivå utan att behöva åka till en akutmottagning.

– Syftet med studien var att se om det gick att ge ambulanspersonalen verktyg som kunde underlätta i deras bedömning och på så sätt se till att patienterna kom snabbare till rätt vårdinstans och fick rätt behandling med kortare väntan, berättar Veronica.
 

Avhandlingar

The Use of a Prehospital Decision System in the Emergency Medical Service – The acute emergency chain for geriatric patients

Publikationer

Ta del av Veronicas Vicentes publikationer i PubMed

Senaste publikation

Hälsoeknomisk utvädering av geriatrisk patientstyrning inom Region Stockholm

Syftet med studien är att utvärdera resursanvändning och kostnader som härrör till införandet av nya vårdkedjor och geriatrisk patientstyrning.

Medförfattare: Sofi Varg, Veronica Vicente, Maaret Castren, Peter Lindgren och Clas Rehnberg

 

Veronica Vicentes senaste publikation

Veronica Vicente

Chef FoUUI