Gå direkt till textinnehåll

Robert Ivic

Att doktorera ger mig möjlighet att studera de frågor vi ännu inte har svar på och har en fördjupad kunskap om.

Vad har du för bakgrund och hur växte ditt intresse för forskning?

Jag är specialistsjuksköterska i anestesi och doktorand inom prehospital akutsjukvård. I mitt arbete tycker jag om variationen och de snabba omväxlingarna. Hur vi i ett litet team försöker komma underfund med hur vi på bästa sätt kan hjälpa patienten utifrån sina symptom.

- Forskningen tillför ytterligare en dimension av kunskap och även en förståelse för komplexiteten i vårt arbete och vad som ligger till grund för våra beslut. Jag valde att börja forska för att få ännu mer kunskap. Att doktorera ger mig möjlighet att studera både de frågor vi ännu inte har svar på och fördjupad kunskap i de teorier vi använder oss av dagligen.

Jag studerar patienter med ospecifika symtom inom prehospital akutsjukvård

– Idag forskar jag för Akademisk ambulans, ett nätverk som arbetar med samverkan mellan lärosäten och den kliniska verksamheten. Jag studerar patienter med ospecifika symtom inom prehospital akutsjukvård. Det vill säga de patienter som vi i ambulansen inte hittar något objektivt medicinskt fel på och som dessutom inte kan specificera vad huvudbesväret är, de kan endast uttrycka sig i allmänna termer om sjukdomskänsla eller nedsatt allmäntillstånd.

 

Publikationer

Ta del av Robert Ivics publikation i PubMed

Robert Ivic

Robert Ivic